O nas

Rzeczoznawca majątkowy

Rzeczoznawca majątkowy posiada uprawnienia zawodowe otrzymane w trybie ustawy odnośnie gospodarki nieruchomościami od Ministra Infrastruktury. Dzięki nim, możliwa jest rzetelna wycena nieruchomości. Taka usługa jest potrzebna z powodu obowiązujących przepisów prawnych lub innych czynników wiążących się z zapotrzebowaniem na minimalizację ryzyka decyzji związanych z rynkiem kapitałowym, podczas procesu gospodarowania oraz zarządzania publicznym, czy też prywatnym majątkiem. Wycena mieszkania czy innego lokalu to postępowanie, dzięki któremu można określić wartość danej nieruchomości. Prowadzi je rzeczoznawca majątkowy, a przygotowana przez niego opinia ma charakter autorski i nosi nazwę operatu szacunkowego.

Opracowujemy opinie odnośnie wartości nieruchomości zgodnie z regułami określanymi przez przepisy prawa i normy zawodowe rzeczoznawców zjednoczonych w Polskiej Federacji Rzeczoznawców Majątkowych. Swoją pracę wykonujemy wyjątkowo starannie, ze względu na zawodowy charakter naszych działań i zasady etyki zawodu, a przy tym zachowujemy zasadę bezstronności dokonując wyceny nieruchomości w Warszawie.

Cel wyceny

Podczas sporządzania opinii o wartości przedmiotu wyceny należy zacząć od określenia celu wyceny, co wynika z przepisów prawa, a także czynności cywilno-prawnych, jakie podejmuje każda ze stron. Potrzeba wyceny mieszkania czy innego lokalu może wynikać z:

 • kupna-sprzedaży lub zamiany,
 • rekompensaty za bezumowne użytkowanie nieruchomości,
 • wprowadzenia opłat podatkowych,
 • podziału majątku,
 • wprowadzenia opłat planistycznych,
 • zniesienia współwłasności,
 • naliczenia opłat adiacenckich,
 • określenia wartości przedmiotu ubezpieczenia,
 • celów księgowych (sprawozdania finansowe),
 • ustalenia wysokości odszkodowania oraz wynagrodzenia należnego przez ustanowienie służebności przesyłu,
 • modyfikacji własnościowych,
 • aktualizacji opłat za użytkowanie wieczyste,
 • celów wywłaszczeniowo – odszkodowawczych,
 • ustalenia opłaty za wyłączenie gruntów z produkcji leśnej oraz rolnej,
 • wniesienia aportu,
 • odszkodowania za grunty zajęte na budowę dróg,
 • przejęć oraz fuzji.

Przedmiot wyceny

 • Działki niezabudowane

  Wyceniamy grunty niezabudowane – przemysłowe, rolne, budowlane, rekreacyjne, inwestycyjne, usługowe itp.

 • Lokale mieszkalne i użytkowe

  Wyceniamy lokale mieszkalne, użytkowe (włączając w to przynależne pomieszczenia) i spółdzielcze własnościowe prawo do lokalu mieszkalnego.

 • Nieruchomości komercyjne

  Wyceniamy budynki i lokale biurowe, handlowe, usługowe. Szacujemy wartość magazynów, centrów logistycznych oraz handlowych. Służymy pomocą przy ustalaniu wartości czynszu.

 • Budynki mieszkalne i inne

  Wycena dotyczy także budynków mieszkalnych, wielorodzinnych i jednorodzinnych, jak również budynków garażowych oraz gospodarczych. Usługi obejmują też wycenę budowli.

 • Nieruchomości przemysłowe

  Wycena obejmuje budynki produkcyjne, przemysłowe oraz hale magazynowe. Jeśli znajdują się tam urządzenia i maszyny nierozerwalnie związane z nieruchomością, również je uwzględniamy.

 • Kamienice

  Wyceniamy budynki w zabudowie śródmiejskiej (kamienice). Usługa dotyczy także budynków podlegających aktualnie renowacji oraz chronionych przez konserwatora zabytków.

 • Nieruchomość rolna

  Wyceniamy grunty przeznaczone do celów rolnych, takich jak uprawy, gospodarstwa rolne, stawy rybne, sady. Nasza usługa dotyczy także stadnin koni, klubów jeździeckich oraz pól golfowych.

 • Las

  Wycena dotyczy także nieruchomości leśnych (zalesionych) oraz przeznaczonych na cele leśne. Obliczamy szacunkową wartość drzewostanu, gruntu, parków, działek letniskowych itp.

 • Hotele

  Wyceniamy obiekty rekreacyjne, hotelowe, konferencyjne, sanatoryjne oraz kompleksy hotelowe. Podajemy szacunkową wartość nieruchomości moteli, pensjonatów, hosteli i kompleksów domów letniskowych.

 • Wywłaszczenie pod drogi

  Dokonujemy wyceny mającej na celu określenie wysokości odszkodowania za nieruchomości, które Państwa bądź Gmina przejęło z mocy prawa (tzw. wywłaszczenie) w związku z planem budowy dróg.

 • Stacje benzynowe

  Wyceniamy nieruchomości zajęte przez stacje paliw dla różnych celów, takich jak zabezpieczenie wierzytelności kredytodawcy (czyli np. banku), a także dla bezpieczeństwa interesów firmy produkującej paliwa.

 • Służebności

  Szacujemy wynagrodzenie za służebności przesyłu, osobiste i drogowe. Obliczamy należne wynagrodzenie za dalsze użytkowanie pasa gruntu, a także zmniejszenie się wartości nieruchomości.