Wycena gruntów

w Warszawie i okolicach

Proces transakcji kupna-sprzedaży działki niezabudowanej należy rozpocząć od zlecenia wykonania operatu szacunkowego rzeczoznawcy majątkowemu. Taki dokument jest również konieczny w przypadku zaciągania kredytu hipotecznego, czy też przy rozliczeniach podatkowych lub spadkowych.

DUAL działa na terenie miasta Warszawa, oferując szybką i rzetelną pomoc. Profesjonalna wycena gruntów, wykonana przez specjalistę, pozwala poznać rzeczywistą wartość działki, dostosowaną do sytuacji na rynku, co między innymi znacznie ułatwia znalezienie potencjalnego kupca.

Rzeczoznawca majątkowy DUAL z Warszawy w trakcie szacowania możliwej do uzyskania ceny gruntu dokonuje przede wszystkim starannej analizy transakcji działek o podobnych atrybutach, w tym zbliżonej wielkości, położeniu, a nawet żyzności gleby. Zauważyć można, że znacznie droższe są grunty znajdujące się bliżej centrum miasta lub w prestiżowych okolicach, które odnotowują wysoką wartość użytkową. Nie mniejsze znaczenie ma również lokalizacja szczegółowa, czyli bezpośrednie otoczenie, dostęp do drogi publicznej oraz uzbrojenie w podstawowe media, czy warunki zabudowy określone planem. Dobrej jakości ziemia o równomiernym ukształtowaniu i dogodnych warunkach wodnych jest pożądana przez osoby poszukujące gruntów rolnych.Jakie dokumenty są konieczne przy wycenie gruntów?

Aby wycena gruntów została wykonana prawidłowo, rzeczoznawca potrzebuje kilka dni na zapoznanie się z rynkiem oraz dokumentacją niezbędną do wydania operatu szacunkowego. Przed zleceniem wyceny, warto dowiedzieć się, jakie pisma są wymagane, co wpłynie na czas realizacji usługi. W przypadku szacowania wartości działki niezabudowanej, do rzeczoznawcy należy dostarczyć:

  • dokument określający prawo własnościowe do działki, najczęściej jest to akt notarialny nabycia nieruchomości,
  • numer księgi wieczystej,
  • wypis z miejscowego zagospodarowania przestrzennego z gminy, na której terenie zlokalizowana jest ziemia,
  • wypis z rejestru gruntów,
  • wyrys z mapy ewidencyjnej wraz z podpisem upoważnionego pracownika,
  • ewentualne pozwolenie na budowę.

Wszystkie podane powyżej dokumenty powinny być wystawione nie wcześniej niż trzydzieści dni od dnia sporządzania operatu szacunkowego. Dlatego przed wizytą u rzeczoznawcy, warto skontrolować, czy są to aktualne dane.

 

Co z kolei obniża wartość działki?

Wycena gruntów to proces, w którym znaczenie ma każdy szczegół. Dlatego tak ważna jest współpraca z doświadczonym rzeczoznawcą majątkowym, który zagłębi się we wszelką dokumentację, opisującą stan prawny ziemi, uwarunkowania wynikające z planu zagospodarowania przestrzennego, dostępność sieci instalacji technicznych.

Wyróżnia się aż sześć rodzajów gruntów, takich jak:

• budowlane
• inwestycyjne
• rolne
• rekreacyjne
• leśne
• siedliskowe

Określając typ działki, rzeczoznawca może przejść dopiero do rozpoczęcia analizy. Ten pierwszy krok już ma duży wpływ na wartość końcową, która zostanie wyliczona w operacie szacunkowym. Inne cechy wyróżniają grunty budowlane, a inne na przykład grunty rolne. To wszystko wpływa na wartość. Chcąc uzyskać, jak najkorzystniejszą wycenę trzeba upewnić się, czy działka nie jest obciążona roszczeniami, bądź czy przypadkiem prawa do ziemi nie mają osoby trzecie. Poza tym minusem okazuje się także bliskość różnego rodzaju fabryk, które poprzez swoją pracę emitują zanieczyszczenia, stref uciążliwości od tras szybkiego ruchu, czy strefy ograniczenia zabudowy z uwagi na sąsiedztwo lotniska.

Szukając pomocy rzeczoznawcy majątkowego, warto podjąć współpracę z wykwalifikowaną osobą, obeznaną z lokalnym rynkiem. Miasto Warszawa stanowi siedzibę biura DUAL, którego specjalizacją jest między innymi wycena gruntów. Wystarczy dostarczyć aktualne dokumenty i określić cel wyceny, aby uzyskać fachową pomoc w krótkim czasie. Firma DUAL zapewnia pełen profesjonalizm i poufność. Rzeczoznawca dokonuje oszacowania wartości działek położonych w Warszawie oraz okolicy, stosując sprawdzone metody, umożliwiające uzyskanie rzetelnych wyników. Czas i koszt realizacji zlecenia uzależniony jest od rodzaju nieruchomości (skomplikowania wyceny).

Wyceny przygotowane przez DUAL precyzyjnie, a zarazem obiektywnie oceniają wartość działek i nieruchomości. Biuro zaprasza do współpracy zarówno klientów indywidualnych, jak i deweloperów, banki, przedsiębiorstwa oraz instytucje państwowe.