Dokumenty do wyceny

Skompletowanie odpowiednich dokumentów, dzięki którym rzeczoznawca majątkowy dokona wyceny nieruchomości często budzi wątpliwości wśród Klientów. Jakiego rodzaju dokumenty mają to być, zależy od rodzaju nieruchomości oraz celu wyceny.

Wykaz niezbędnych dokumentów znajdą Państwo poniżej:

1 Wycena gruntu wymaga skompletowania następujących dokumentów:

  • odpis z księgi wieczystej,
  • wypis z rej gruntów,
  • akt notarialny nabycia nieruchomości,
  • wypis z miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego lub stadium.

2. Do wyceny nieruchomości zabudowanej lub w trakcie zabudowy niezbędne jest dostarczenie takich dokumentów jak:

  • odpis z księgi wieczystej,
  • wypis z rej gruntów,
  • akt notarialny nabycia nieruchomości,
  • wypis z miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego lub stadium,
  • decyzja o pozwoleniu na budowę,
  • decyzja o przyjęciu budynku do użytkowania lub samo zgłoszenie,
  • dokumentacja techniczna obiektu,
  • dodatkowo, gdy budynek jest w budowie lub planowany jest remont – uproszczony kosztorys prac budowlanych lub remontowych.

3. Wycena nieruchomości lokalowej (wycena mieszkania, lokal mieszkalny – własność) wymaga skompletowania następujących dokumentów:

 • odpis z księgi wieczystej oraz akt notarialny nabycia nieruchomości.
 • Ponadto, gdy planowany jest remont, bądź wykończenie lokalu, do wyceny mieszkania niezbędne jest dostarczenie uproszczonego kosztorysu prac wykończeniowych lub remontowych.

4. W celu wyceny spółdzielczego własnościowego prawa do lokalu mieszkalnego bądź też innego lokalu użytkowego lub garażu wymagane jest dostarczenie następujących dokumentów:

 • zaświadczenie ze Spółdzielni Mieszkaniowej, jeśli była zakładana księga wieczysta – odpis z księgi oraz akt notarialny nabycia lokalu lub przydział za Spółdzielni,
 • jeżeli planowany jest remont lub wykończenie lokalu należy dostarczyć uproszczony kosztorys prac wykończeniowych lub remontowych.

5. Wykaz innych dokumentów, potrzebnych w szczególnych, niestandardowych sytuacjach:

 • postanowienie właściwego Sądu o nabyciu spadku,
  notarialna ugoda o podziale spadku,
 • umowa o zniesieniu wspólności majątkowej,
  zgoda na zbycie majątku spółki,
 • pisemne zlecenie od osoby odpowiedzialnej za prowadzenie księgowości podmiotu zlecającego wycenę ze wskazaniem celu i daty na jaką ma być sporządzona wycena (np. zbycie, kupno, amortyzacja, wniesienie aportu do spółki, inne).

Usługi rzeczoznawcy majątkowego wykonywane są w mieście stołecznym Warszawa. Zapraszam!