Podstawa Prawna

Poniżej znajdą Państwo wykaz polskich i europejskich aktów prawnych obowiązujących obecnie. Wszystkie sporządzane przeze mnie operaty szacunkowe są zgodne z tymi aktami.